Kontrola topidel podle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Provádíme revize dle zákona č. 201/2012 Sb. těchto značek: ROJEK, VIADRUS, HS Flamingo - Aquaflam Vario, TOP-EL - LaNordica, BLAZE HARMONY - CTM, ROMOTOP, HAAS + SOHN, BEF HOME, EDILKAMIN, UNICO, THERMOROSSI, BANADOR - AQUADOR, KRATKI, WAMSLER, MBS, TERMOMONT, SKLADOVA TECHNIKA, ... Pro další značky nás kontaktujte 777 078 024.

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. nařizuje provést do konce roku 2016 revizi každého teplovodního topidla na tuhá paliva připojeného na topnou soustavu od 10 – 300 kW příkonu prostřednictvím odborně způsobilé osoby proškolené výrobcem. Revize se týká i všech topidel z minulosti a je povinná 1x za 2 kalendářní roky. Povinností vlastníka topidla je předložit na vyžádání zprávu o provedené periodické revizi topidla. Při nepředložení revize může být udělena pokuta až do výše 20.000,- Kč fyzické osobě, nebo až do výše 50.000,- Kč právnické osobě.

Odborně způsobilá osoba (dále "OZO") se prokáže platným certifikátem. Při kontrole dojde k posouzení stavu topidla, stavu komína, kouřovodu a napojení topidla na teplovodní soustavu. Doporučujeme tedy před prováděním revize vše řádně vyčistit. Zjistíte-li při čištění, že je třeba některé díly vyměnit, nahlaste nám to při objednávání revize, abychom je mohli přivézt a zároveň vyměnit.

Proto, aby kontrola topidla podle zákona o ochraně ovzduší skončila s kladným hodnocením, musí být topidlo a celý systém v pořádku z pohledu bezpečnosti provozu a plné funkčnosti. Zároveň musí vyhovovat tvarovky, rošty, regulační prvky, těsnění atd.. OZO musí vždy přijet k topidlu, které je ve studeném stavu. Po jeho kontrole musí provést zatopení a překontrolování jeho funkčnosti. Doporučujeme tedy mít připravené dostatečné množství předepsaného paliva, které je uvedeno v technickém listu a návodu k obsluze.


KRBOVÁ KAMNA KRBOVÉ VLOŽKY SPORÁKY NA TUHÁ PALIVA KRBY ELEKTRICKÉ KRBY BEZ KOMÍNŮ KRBOVÉ SESTAVY KRBOVÉ KOUŘOVODY KRBOVÁ VZDUCHOTECHNIKA KRBOVÉ ZÁLOŽNÍ ZDROJE PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KRBY A KAMNA NEREZOVÝ SYSTÉM 3 SLOŽKOVÝ KOMÍNY CIKO ZAHRADNÍ KRBY A GRILY POŽÁRNÍ TECHNIKA
 

Nákupní košík

Počet kusů: 0
Cena (s DPH): 0,-
Nákupní košík
Slovenská verze Česká verze