odborná poradna

Popis sekundárního spalování.

Jde o systém spalování, jehož podstatou je sekundární spalování kouřových plynů a prachových částic, které u ohnišť, které nevyužívají sekundárního spalování, unikají nevyužity do komína a znečišťují tak životní prostředí. Princip je založen na přisávání studeného vzduchu do spalovací komory, který se sráží a okysličuje emisní částice, čímž dochází k jejich zplynování. Při tomto procesu, kdy shoří prachové částice a těkavé plyny při teplotě nad 600 oC se zvyšuje až dvojnásobně účinnost krbové vložky, tzn. dochází k úspoře až 40% paliva a sníží se na minimum emise zplodin. Díky tomuto způsobu, kdy se maximálně využije energie spalovaného dřeva, se prodlužuje doba hoření bez přikládání až o 40 – 50%. Špičková technologie sekundárního spalování skýtá nesrovnatelně čistší a také ekologický systém topení.

Oplach skla

Systém oplachu skla pomáhá udržovat míru znečištění skla dveří na přijatelné úrovni. Studený spalovací vzduch proudí dolů podél skla mezerou mezi rámem dvířek a samotným sklem a vytváří tak jakousi "vzduchovou záclonu" jež vymývá kreosot, který má snahu se na skle po delším hoření usazovat Snížením množství spalovacího vzduchu se zmenšuje proudění vzduchu ve "vzduchové zácloně" a tím i účinky oplachu skla.Při dlouhém pomalém hoření se sklo pokrývá kreosotem. Jestliže se v důsledku dlouhého pomalého hoření vytvořil kreosotový povlak po celé ploše skla, lze jej opět odstranit roztopením jednotky na dostatečně vysokou teplotu, při níž se usazeniny na skle spálí.Účinky oplachu skla, se však výrazně snižují při používání nedostatečně vyschlého dřeva, nebo při nedostatečném tahu komína.

 

Jakým dřevem topit a jaká je výhřevnost?

Pro krby a kamna je ideálním palivem zejména bukové a březové dřevo,
které mají vysokou výhřevnost a dokonale vyhoří. A jaká je orientační výhřevnost jednotlivých druhů dřeva?
Habr 100%, dub 99%, jasan 92, javor 91, bříza 89, buk 80,
smrk 70, lípa 57 a topol 50%. Při topení vlhkým dřevem značně snižujete výhřevnost dřeva, protože vlhkost
obsažená ve dřevu se musí při spálení odpařit. 
Navíc vlhké dřevo špatně hoří a riskujete zanesení kamen i komínu dehtem.


KRBOVÁ KAMNA KRBOVÉ VLOŽKY SPORÁKY NA TUHÁ PALIVA KRBY ELEKTRICKÉ KRBY BEZ KOMÍNŮ KRBOVÉ SESTAVY KRBOVÉ KOUŘOVODY KRBOVÁ VZDUCHOTECHNIKA KRBOVÉ ZÁLOŽNÍ ZDROJE PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KRBY A KAMNA NEREZOVÝ SYSTÉM 3 SLOŽKOVÝ KOMÍNY CIKO ZAHRADNÍ KRBY A GRILY POŽÁRNÍ TECHNIKA
 

Nákupní košík

Počet kusů: 0
Cena (s DPH): 0,-
Nákupní košík
Slovenská verze Česká verze
odborná poradna » Popis sekundárního spalování.
Vyhledávání