Krbová kamna THORMA BOZEN AT černá

10 231,- Kč s DPH
dodání na dotaz

Kusů:

Kamna jsou vyrobena tak, že je možné je jednoduše pomocí spojovacího kusu připojit na existující domovní komín. Spojka musí být dle možnosti krátká a přímá, umístěná vodorovně nebo s mírným stoupáním. Spojky je třeba utěsnit. Při instalaci a provozu kamen je třeba dodržovat národní a evropské normy, místní, stavební a taktéž požárně-bezpečnostní předpisy. Z toho důvodu informujte před zapojením kamen příslušného krajského revizního technika. Je třeba zabezpečit dostatečné množství spalovacího vzduchu, a to především v místnostech s těsně zavřenými okny a dveřmi (těsnící klapka). Výpočet komínu se provádí podle ČSN 73 4201. Před umístěním kamen se přesvědčte, zda konstrukce, na níž mají být kamna uložena, má dostatečnou nosnost pro hmotnost kamen. V případe nedostatečné nosnosti je třeba učinit příslušná opatření (např. položení desky na rozložení zátěže). Do kamen je možné namontovat akumulační žárobetónové kameny, které svou schopností akumulovat teplo udržují povrch kamen teplý mnoho hodin po dohoření paliva. Příklady umístění kamenů jsou na straně 20. Kameny jsou označeny tmavou barvou.

Specifikace

Kód: 1503011
Výrobce: Thorma
Akumulace: Ne
Barva kamen: Černá
Externí přívod vzduchu: Ne
Materiál: Ocelová
Ø kouřovodu (mm): 120
Obložení: Žádný
Palivo: Dřevo, ekobrikety
Počet skel: 1
Prosklení: Rovné sklo
Tvar: Hranatý
Umístění: Volně stojící
Výsuvný mechanizmus: Ne
Vývod kouřovodu: Zadní

Popis

1. Pokyny pro instalaci Kamna jsou vyrobena tak, že je možné je jednoduše pomocí spojovacího kusu připojit na existující domovní komín. Spojka musí být dle možnosti krátká a přímá, umístěná vodorovně nebo s mírným stoupáním. Spojky je třeba utěsnit. Při instalaci a provozu kamen je třeba dodržovat národní a evropské normy, místní, stavební a taktéž požárně-bezpečnostní předpisy. Z toho důvodu informujte před zapojením kamen příslušného krajského revizního technika. Je třeba zabezpečit dostatečné množství spalovacího vzduchu, a to především v místnostech s těsně zavřenými okny a dveřmi (těsnící klapka). Výpočet komínu se provádí podle ČSN 73 4201. Před umístěním kamen se přesvědčte, zda konstrukce, na níž mají být kamna uložena, má dostatečnou nosnost pro hmotnost kamen. V případe nedostatečné nosnosti je třeba učinit příslušná opatření (např. položení desky na rozložení zátěže). Do kamen je možné namontovat akumulační žárobetónové kameny, které svou schopností akumulovat teplo udržují povrch kamen teplý mnoho hodin po dohoření paliva. Příklady umístění kamenů jsou na straně 20. Kameny jsou označeny tmavou barvou.

2. Všeobecné bezpečnostní předpisy Hořením paliva se uvolňuje tepelná energie, která vede k značnému zahřátí povrchu kamen, dvířek spalovacího prostoru, kliky u dveří a rukojetí ovládacích prvků, bezpečnostního skla, kouřových potrubí a příp. čelní stěny kamen. Nedotýkejte se těchto částí bez příslušného ochranného oděvu nebo pomůcek (žáruvzdorné rukavice nebo jiné pomůcky). Upozorněte na toto nebezpečí děti a dbejte na to, aby se v době topení nezdržovaly blízko kamen.

3. Vhodná paliva Vhodným palivem je polenové dřevo o délce od 15 do 20 cm a obvodu 30 cm, hnědouhelné brikety a černé uhlí. Je dovoleno používat jen polenové dřevo sušené vzduchem. Spalování odpadu a především plastů je podle zákonu o ochraně před emisemi zakázáno. Kromě toho, takové palivo poškozuje ohniště a komín a vede k poškození zdraví a důsledkem zápachu i k obtěžování sousedů. Maximální vlhkosti 20 % vzduchem sušeného polenového dřeva je možno dosáhnout po minimálně jednoroční (měkké dřevo) nebo dvouroční (tvrdé dřevo) době sušení. Dřevo není stáležhnoucí palivo, proto je nemožné nepřerušované topení dřevem po celou noc. Zakázáno je používat i kapalná paliva.

4. Zatápění Při prvním zatápění není možné zabránit zápachu, který se vytvořil důsledkem vysoušení ochranného nátěru, a který zmizí v krátké době. V průběhu zatápění by měla být místnost s kamny dobře větraná. Důležitý je rychlý průběh zatápění, protože v případě špatného postupu dochází ke zvýšení emisí. Když se zatápěcí palivo dobře rozhoří, přiložíme další palivo. Nikdy nepoužívejte na zatápění líh, benzín nebo jiné hořlavé kapaliny. Zatápějte vždy pomocí kusu papíru, třísek a menšího množství paliva. Ve fázi zatápění přivádějte do kamen jak primární, tak i sekundární vzduch. Následně se přívod primárního vzduchu uzavře a hoření se reguluje pomocí sekundárního vzduchu. V době zatápění nenechávejte kamna nikdy bez dozoru.

5. Provoz většího počtu ohnišť Při provozu většího počtu ohnišť v jedné místnosti nebo v jedné vzduchové soustavě je nutno zabezpečit potřebný přívod spalovacího vzduchu.

6. Topení v přechodném období V přechodném období, tj. při vyšší vnější teplotě, může v případě náhlého vzrůstu teploty docházet k poruchám tahu komínu a spaliny se dokonale neodvádějí. V tomto případe je třeba naplnit ohniště jen malým množstvím paliva a topit s otevřeným regulátorem primárního vzduchu, tak, aby se naplněné palivo spálilo rychleji (plamenem) a tím se stabilizoval tah komínu. Ke zlepšení proudění vzduchu pod ohništěm je třeba častěji opatrně prohrábnout popel.

7. Čištění a kontrola Kamna a kouřovody je třeba jedenkrát za rok – nebo i častěji, např. při čištění komínu – zkontrolovat, zda se v nich nevytvořily usazeniny a případně je vyčistit. I komín je potřebné dát pravidelně vyčistit kominíkem. Intervaly čištění komínu stanoví příslušný revizní technik. Kamna by měl každý rok zkontrolovat odborník.

8. Provedení Kamna bez samouzavíracích skleněných dvířek musí být napojena na vlastní komín. Jejich provoz s otevřeným ohništěm je povolen jen pod dohledem. Při dimenzování komínu je třeba se řídit ČSN 73 4201.

Technické parametry:
Brutto hmotnost [kg]: 64
Rozsah výkonu:  2,5 - 7,5 kW
Bezpečná vzdálenost (bok): 40
Bezpečná vzdálenost (vzadu): 40
Bezpečná vzdálenost (vpředu): 80
Teplota spalin (dřevo): 269
Účinnost (dřevo): 78.2
CO (dřevo): 750
Rozměry s balením (vx š xh): 969x355x400
Výhřevnost [m 3 ]: 48-124
připojení kouřovodu: zadn
Teplota spalin (brikety): 321
Teplota spalin (černé uhlí): 276
Účinnost (brikety): 71.1
Účinnost (černé uhlí): 72.4

Značka: Thorma

dále nabízíme

doprava zdarma
na vybrané produkty
 
Vrácení zboží
zboží můžete vrátit do 14 dnů
 
+420 777 078 054
uživatelská podpora